หลักการทั่วไป การอออกแบบและมาตรฐานสนามวู้ดบอล

วู้ดบอลเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่จะต้องมีสนามในการเล่น ซึ่งผู้ที่เล่นกีฬาชนิดนี้จะต้องศึกษาเกี่ยวกับสนามที่ใช้เล่นเป็นอย่างดี วันนี้เราจึงมีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับหลักการทั่วไป การอออกแบบและมาตรฐานสนามวู้ดบอลมาฝากผู้ที่สนใจในกีฬาชนิดนี้ได้ศึกษาหาความรู้กัน ไปดูกันได้เลยว่าเป็นอย่างไรไปดูกันได้เลย

อย่างแรกเลยที่เราจะพูดถึงคือหลักการทั่วไปเกี่ยวกับสนามวู้ดบอล คือสนามวู้ดบอลควรใช้เป็นสนามหญ้าทรายหรือดินที่เหมาะสมสำหรับการเล่นและการแข่งขัน สามารถที่จะนำสิ่งกีดขว้างตามธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ พุ่มไม้ กำแพงเตี้ยๆ หรือเนินดินเล็กๆ มาทำเป็นสิ่งกีดขวางหรือเขตสนามได้ บริเวณสนามแข่งขันควรจัดให้มีที่สำหรับชมการแข่งขันขึ้นมาตามลักษณะภูมิประเทศอย่างเหมาะสม ในสนามแข่งขันควรมีแผนผังแสดงลักษณะและรายละเอียดของสนามพอสังเขป ต่อมาคือการออกแบบสนามวู้ดบอล คือในสนาม 1 สนามวู้ดบอล ควรมี 12 หรือ 24 สนามการแข่งขัน และแต่ละสนามแข่งขันจะมีอยู่ 1 ประตู ในจำนวน  12 สนามแข่งขัน รวมแล้วควรมีระยะทางมากกว่า 700 เมตร พื้นผิวสนามควรเรียบเสมอกัน สนามแข่งขันควรเป็นทางตรงหรือทางโค้งตามลักษณะธรรมชาติของพื้นที่ บนสนามควรมีการจัดสิ่งกีดขว้าง ขนาดของสนามวู้ดบอลแต่ละสนามแข่งขันมีระยะแตกต่างกัน ตั้งแต่ 30-130 เมตร สนามวู้ดบอลสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะภูมิอากาศแต่ต้องไม่ขัดกับกฎ กติกาเบื้องต้น เส้นเขตสนามการแข่งขันควรใช้เชือกสีขาวหรือสีเหลืองที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร และสุดท้ายที่จะพูดถึงคือมาตรฐานสนามวู้ดบอล ในสนามแข่งขันต้องได้รับการดูแลให้เหมาะสมสำหรับการเล่นอยู่เสมอความกว้างของแต่ละสนามแข่งขัน จัดตามลักษณะภูมิประเทศ แต่ควรให้มีความกว้างอยู่ระหว่าง 3 – 10 เมตร ระยะทางสั้นกว่า 50 เมตรเรียกสนามสั้นโดยแบ่งออกเป็น 2 ขนาดคือระยะทาง 51 -80 เมตรเรียกสนามขนาดกลางระยะทาง 80 – 130 เมตรเรียกสนามขนาดยาว 42 สนามแข่งขันต้องมีอย่างน้อย 4 สนามที่เป็นสนามแบบโค้งด้านซ้าย 2 สนามและโค้งด้านขวา 2 สนาม ต้องเป็ดสนามขนาดสั้น ความยาวของแต่ละสนามแข่งขันจะวัดจากจุดกึ่งกลางของเส้นเริ่มต้นไปตามกึ่งกลางของช่องสนามจนไปถึงจุดกึ่งกลางของประตูการเริ่มต้นต้องมีการกำหนดเส้นที่เรียกว่าเส้นเริ่มต้น โดยเริ่มต้นจะยาว 2 เมตรและหลังเส้นเริ่มต้นจะลากกลับไป 3 เมตรกลายเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมเรียกว่าเขตเริ่มต้น ปลายสุดของสนามควรมีเขตประตูที่เป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เมตรโดยมีประตูตรงกลางและเขตนี้ควรอยู่ห่างจากเส้นหลัง 2 เมตร ประตูตรงกึ่งกลางเขตประตูและวางหันหน้าไว้ทิศใดของช่องตีก็ได้เขตเริ่มต้นและเขตประตูควรจะเรียบไม่มีสิ่งกีดขวาง

อย่างไรก็ตามสนามฟุตบอลที่พูดถึงในวันนี้นั้นเป็นสนามมาตรฐานระดับสากลผู้เล่นจะต้องศึกษาและเรียนรู้ให้เข้าใจและศึกษากฎ กติกาในการใช้สนามและจะต้องทำตามกฎและกติกาของสนามอย่างเคร่งครัดด้วย