แร็กเกตแบดมินตันแบบไม่มีข้อต่อ

SBOBET

แบดมินตันเป็นกีฬาที่มีผู้นิยมเล่นเป็นจำนวนมาก ทำให้ได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชนได้มีการพบปะสังสรรค์พูดคุยกับเพื่อน ในระหว่างการเล่นยังเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ทำให้เป็นผู้ที่มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง และไม่เกิดความเครียดได้

สำหรับผู้เล่นที่มีความชำนาญในการเล่นกีฬาแบดมินตันแล้ว จำเป็นต้องมีแร็กเกตที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน เพราะจะช่วยป้องกันอันตรายจากการบาดเจ็บได้ ซึ่งแร็กเกตแบดมินตันแบบมีข้อต่อนี้ เป็นแร็กเกตในแบบที่มีคุณภาพและนักกีฬาส่วนใหญ่ก็นิยมใช้งานกันเป็นจำนวนมาก เพราะแร็กเกตแบบไม่มีข้อต่อ เป็นแร็กเกตที่ผลิตจากวัสดุที่มีขนาดเบา ทำให้มีน้ำหนักที่เบาและมีความคงทนแข็งแรงมีขนาดที่กระทัดรัดสวยงาม และมีประสิทธิภาพสูง เพราะมีแรงสปริงจากทุกๆ ส่วนของแร็กเกต ซึ่งแร็กเกตแบบนี้จะมีอายุการใช้งานนาน แต่มีข้อเสียอยู่บ้างที่ค่อนข้างราคาแพง และเมื่อหักตรงส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วไม่สามารถซ่อมเปลี่ยนได้ หรือถึงจะสามารถซ่อมเปลี่ยนได้ก็มีคุณภาพไม่ดีเท่าเดิม และขาดความสมดุลไป นอกจากนี้แร็กเกตชนิดนี้ยังแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ แบบที่หล่อเฉพาะตัวเฟรมและตัวก้านแต่ด้ามจับยังเป็นไม้อยู่ กับอีกประเภทหนึ่งที่หล่อทั้งอัน

แร็กเกตแต่ละแบบก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป ส่วนแร็กเกตที่ดีและมีคุณภาพนั้นก็ต้องมีราคาสูงขึ้นตามประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เล่นบางคนอาจไม่มีทุนทรัพย์ในการซื้อ ดังนั้น การใช้ไม้แร็กเกตสักอันอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพเพียงอย่างเดียว แต่อาจจะขึ้นกับความเหมาะสมในตัวผู้เล่นด้วย